Dla wykładowcy

Jak zalogować się do platformy?

Platforma dostępna jest pod adresem moodle.cdv.pl. Logowanie przebiega tak samo, jak w przypadku innych usług Uczelni – konto uczelniane CDV.

Jak zbudować kurs?

Kursy nie różnią się w swojej strukturze od innych zajęć, jakie prowadzą Państwo w murach Uczelni. Dodatkowo pozwalają na dużo większą elastyczność oraz ułatwiają bardzo wiele technicznych kwestii związanych z administracją zajęć. Pierwszym krokiem do utworzenia kursu jest posiadanie sylabusa do zajęć. Pozwoli on na wybranie najlepszej formy zajęć, ilości modułów (części składowych zajęć) oraz rozłożeniu zajęć w czasie. Następnie należy przygotować treść, która znajdzie się w Naszym kursie. Platforma poza wstawianiem tekstu pozwala również na umieszczanie: zdjęć, filmów (obcych lub nagranych przez wykładowcę), prezentacji, dźwięków czy odnośników do stron zewnętrznych.

Bardzo przydatnym i rozbudowanym elementem kursów jest walidacja pracy, która pozawala na sprawdzanie/punktowanie praktycznie każdej aktywności studenta w ramach zajęć. Jako prowadzący dany kurs możemy sprawdzić co i jak długo student robił w danej aktywności. Możemy budować quizy, lekcje, zadania oraz wiele innych form sprawdzających wiedzę. Tak samo jak w przypadku samego kursu możemy ograniczyć dostęp do nich ze względu na czas czy ilość możliwych podejść. Punkty z danych aktywności zliczają się do dziennika ocen. Student widzi wyłącznie swoje punkty, natomiast prowadzący widzi punkty wszystkich studentów. Na koniec zajęć można wyeksportować listę studentów wraz z ich osiągnięciami.

Posiadając treść oraz sposób oceniania należy ustalić:

  • Jakie będzie hasło dostępu do kursu?
  • Od kiedy do kiedy kurs ma być dostępny?
  • Czy dostępne są wszystkie części na raz czy kolejno (w jakich interwałach czasowych)?

Kontakt > e-learning@cdv.pl


23/09/2020