Aplikacja mobilna CDV

Aplikacja MobilneCDV jest własnością Collegium Da Vinci w Poznaniu.

Aplikacja jest bezpłatna i nie zawiera elementów transakcji finansowych.

Celem działania aplikacji jest udostępnienie możliwości podglądu planu zajęć CDV na urządzeniach mobilnych.
Plan ten jest pobierany bezpośrednio z konta osoby zalogowanej i jest identyczny jak na stronie wu.cdv.pl w zakładce Plan zajęć.

Szczegółowa polityka prywatności dostępna jest pod LINK.


Aplikacja mobilna CDV dostępna jest w


Logowanie

Logowanie do aplikacji możliwe jest jedynie dla posiadaczy konta uczelnianego CDV

Ekran logowania jest pierwszym ekranem jaki pojawia się po uruchomieniu aplikacji. 

Po pierwszym logowaniu ekran nie będzie już wyświetlany, aż do ponownego wylogowania. Aplikacja domyślnie zapamiętuje zalogowanego użytkownika.


Lista zajęć

Po poprawnym logowaniu zobaczyć można plan zajęć. Widać tylko plan zalogowanego użytkownika. 

Plan wyświetla się w postaci poziomych wpisów przypiętych do poszczególnych dni. 

Wyświetlane są jedynie dni w jakich występuje przynajmniej jedno zaplanowane spotkanie. 

Poza datą w tym widoku widać także godzinę startu i końca zajęć, nazwę przedmiotu oraz salę.

Kolory przy zajęciach oznaczają formy zajęć. Legenda kolorów i odpowiadających im form dostępna jest w aplikacji po wybraniu z menu pozycji Pomoc.


Szczegóły wydarzenia

Po wyborze konkretnych zajęć zobaczyć można szczegóły, a w nich: datę, czas od-do, salę, formę, dane wykładowcy. Dodatkowo widać nazwę przedmiotu oraz modułu. 

W przypadku zajęć zdalnych / z użyciem komunikacji elektronicznej w aplikacji będzie dostępny przycisk Google Meet. Po jego kliknięciu:

  • w przypadku posiadania aplikacji Google Meet na urządzeniu aplikacja przełączy na nią i pozwoli uruchomić spotkanie online;
  • w przypadku nie posiadania aplikacji Google Meet na urządzeniu otwarta zostanie strona sklepu, gdzie będzie można ją pobrać i zainstalować. 

19/10/2020