Co to jest konto uczelniane?

W roku akademickim 2013/14 uruchomiona została domena oparta o rozwiązania firmy Microsoft (Active Directory – AD). Dzięki temu użytkownik uzyskał komfort posiadania jednego hasła i jednego loginu do wielu usług świadczonych przez CDV, tj:

  • Wirtualna Uczelnia
  • Google Apps CDV / Poczta Uczelnina
  • WiFi
  • E-learning
  • Centralny Wydruk
  • Aplikacja mobilna CDV
  • Komputery w pracowniach

Posiadanie (znajomość) danych do swojego konta uczelnianego jest bardzo ważne oraz nie należy udostępniać swoich danych osobom trzecim. We wszystkich systemach CDV obowiązuje jeden zintegrowany system logowania (CAS) dlatego rozpowszechnienie swoich danych spowoduje, że osoby nieupoważnione będą miał dostęp do wszystkich zasobów użytkownika.

Login
(nazwa użytkownika) to nazwa konta jakim student lub pracownik loguje się do systemów uczelnianych.

Dla wykładowców ma on postać:
imie.nazwisko@cdv.pl

Dla studentów natomiast:
inazwisko@edu.cdv.pl

Podczas tworzenia kont sprawdzana jest unikalność nadanej nazwy. Jeśli wybrana nazwa wystąpi w systemie, do loginu dodawana jest pierwsza możliwa wartość ze zbioru liczb naturalnych z wyłączeniem 0 (zero). Czyli student lub pracownik może uzyskać login w postaci:

inazwisko1@…
inazwisko2@…
lub
imie.nazwisko1@…
imie.nazwisko2@…

Hasło

Hasło jest dostarczane w momencie utworzenia konta. Dla studentów jest to momencie zakończenia rekrutacji. Uwaga! Hasło do Formularza Rekrutacyjnego CDV jest inne niż do Konta Uczelnianego CDV. Dla pracowników hasło dostarczane jest wraz z podpisaniem umowy / rozpoczęciem pracy w CDV.

więcej…


28/11/2018