> WI-FI / INTERNET

Na terenie Uczelni dostępne są 2 sieci WiFi

  • CDV
  • CDV Free WiFi

Całość sieci WiFi to 54 urządzenia nadawcze jakie pozwalają na pokrycie całej powierzchni budynku.

SIEĆ CDV FREE

Nie ma hasła i daje dostęp tylko do zasobów internetu.

Aby się podłączyć należy wybrać tę sieć z listy dostępnych. Następnie podłączyć do niej urządzenie. Gdy to się stanie należy wejść w wybranej przeglądarce na dowolną stronę internetową. Zostaniemy automatycznie przekierowani do strony powitalnej gdzie po zapoznaniu się z regulaminem należy go zaakceptować i można korzystać z sieci.

Dostęp przyznawany jest na 24 godziny od momentu kliknięcia AKCEPTUJE. Po tym czasie należy procedurę powtórzyć.

SIEĆ CDV

Sieć przeznaczona dla posiadaczy konta uczelnianego CDV. Daje ona poza dostępem do internetu także dostęp do zasobów CDV.

Aby podłączyć się należy wybrać sieć z listy dostępnych oraz wpisać login i hasło = dane konta uczelnianego. Zalecamy zapamiętanie ustawień wtedy proces ten wykonamy tylko 1 raz.

Od teraz tak długo jak nasze konto uczelniane będzie aktywne i będziemy w obrębie zasięgu sieci będziemy podłączeni do internetu.

W przypadku problemów z podłączeniem zalecamy kontakt z działem IT > it@cdv.pl / A415


23/10/2020